Süleyman ERASLAN, Servet ÖNAL

Kalite Maliyetleri ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulaması

Quality Costs And Application In A Manufacturing Enterprise

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

2021 - Cilt: 17 - Sayı: 35

1626 - 1643

Quality, Quality Costs, Quality Cost Models

18 7