Tülin Çetin, Yusuf Erzin

Developing a Computer Program for Slope Stability Analysis / Şev Stabilite Analizleri İçin Bir Bilgisayar Programının Geliştirilmesi

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

2016-Cilt: 12 - Sayı: 3

569-577

Bishop method, computer program, Janbu method, Ordinary method of slices, slope stability

6643