M. Mete USLU

Katma Değer Vergisi Kanununa Göre Hizmetlerde KDV: Tebliğ ve Özelgelerdeki İdari Yorum Hataları

Vergi Dünyası Dergisi

2019-Cilt: 1 - Sayı: 456

114-124

4213