Gül ÜNAL ÇOBAN, Ömer ERGİN

BİLİMSEL BİLGİNİN VARLIK ALANINA MODELLEMEYE DAYALI ÖĞRETİMLE BAKIŞ

VIEW OF THE SCIENTIFIC KNOWLEDGE’S EXISTENCE DOMAIN THROUGH MODEL BASED INSTRUCTION

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

2011 - Cilt: 9 - Sayı: 2

211 - 254

Model based teaching, science education, scientific knowldege (epistemology), existance domain of scientific knowledge (ontology)

21 16