Akif ARSLAN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN "TOPLULUK KARŞISINDA KONUŞMA" İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ GÖRÜŞLERİ (AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

SOME OPINIONS OF THE UNIVERSITY STUDENTS RELATED TO "GIVING A SPEECH IN FRONT OF PUBLIC" (Ağrı ?brahim Çeçen University Sample)

Turkish Studies (Elektronik)

2012 -Cilt: 7 - Sayı: 3

221-231

6029