Hamiyet SEZER FEYZİOĞLU

III. Selim Dönemi’nde Humbaracı Ocağı’nda yapılan düzenlemeler

Military Reforms of the Bombardier Corps (Humbaracı) During the Reign of Selim III

Tarih Araştırmaları Dergisi

2016-Cilt: 35 - Sayı: 60

141-156

III. Selim, Humbaracı Ocağı, Kanunname, Humbara, Tımarlı

Selim III, Humbaracı Ocağı, Kanunname, Humbara, Tımarlı

14257