Sadık Fatih TORUN

Vilâyet kanunlarına göre sancak (Livâ) idare meclisleri

According to Vilâyet Laws Sandjak Administrative Council

Tarih Araştırmaları Dergisi

2016-Cilt: 35 - Sayı: 60

157-174

Provincial administration, Law, Directive, Sandjak, Administrative Councils

14032