İsmail ALTUN

Hz. Peygamber’in Şehit Aileleriyle Münasebetleri

The Relations of the Prophet Mohammad With the Families of the Martyrs

EKEV Akademi Dergisi

2010-44

227-246

Hz. Peygamber, Şehit, Şehit Aileleri, Himâye, Sorumluluk, İslâm

The Prophet, Martyr, Families of the Martyrs, Protection, Responsibility, Islam

328377

Benzer Makaleler

TÜRKİYE’DE SOSYAL DEVLETE İLİŞKİN ALGILAMAYI DÖNÜŞTÜRME ARACI OLARAK “SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI”

Memleket Siyaset Yönetim

Fulya AKYILDIZ

Türkiye’de Gazi ve Şehit Ailelerine Sağlanan Sosyal Haklar ve Gazi ve Şehit Aileleri Bilgi Bankası Oluşumunun Sağlanmasında Batman İli Örneği

SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ

Yunus KÖLEOĞLU, Soner KARATAŞOĞLU, Mete Kaan NAMAL

Türkiye’de Gazi ve Şehit Ailelerine Sağlanan Sosyal Haklar ve Gazi ve Şehit Aileleri Bilgi Bankası Oluşumunun Sağlanmasında Batman İli Örneği

SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi

Yunus KÖLEOĞLU, Soner KARATAŞOĞLU, Mete Kaan NAMAL

TÜRKİYE HİMÂYE-İ ETFÂL CEMİYETİ ÇOCUK KÜLLİYATI : 11 NUMARALI ESERDE YER ALAN ÇOCUK ŞARKILARININ İNCELENMESİ

Online Journal of Music Sciences

Barış İPEKÇİLER, Kaan GÜNDÜZ

TÜRKİYE HİMÂYE-İ ETFÂL CEMİYETİ ÇOCUK KÜLLİYATI : 11 NUMARALI ESERDE YER ALAN ÇOCUK ŞARKILARININ İNCELENMESİ

Çevrimiçi Müzik Bilimleri Dergisi

Barış İPEKÇİLER, Kaan GÜNDÜZ

Pandemide Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir İnceleme

Turizm Akademik Dergisi

Serdar BÜLBÜL, Ömer Emre ARSLAN, Mustafa YILDIRIM

Kolaylaştırıcı Düzenlemelere Veri Olarak; Özel Gereksinimli Çocukları Olan Ailelerin Karşılaştıkları Zorluklar, İhtiyaçları ve Talepleri

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Rana TURAN, Kübra SAYGI, Melike DOĞAN, Fikret KONCA

NOTERLERİN TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN HUKUKİ ESASLAR

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Süha TANRIVER, Mehmet Serkan ERGÜNE