ÖZKAN UZ

ONTOLOJİK ANALİZ YÖNTEMİYLE NECATİ BEY’İN BİR GAZELİNİ ŞERH DENEMESİ

ANALYSIS OF NECATI BEY’S GHAZEL WITH ONTOLOGICAL ANALYSIS METHOD

Turkish Studies (Elektronik)

2015 - Cilt: 10 - Sayı: 16

1129 - 1142

26 11