CİHAT BURAK KORKMAZ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE AVRUPA DİLLERİ ÖĞRETİMİ ORTAK ÇERÇEVE METNİ BAĞLAMINDA A1 DÜZEYİNDEKİ DİL BECERİLERİ TEMELLİ KAZANIMLAR

THE ATTAINMENTS BASED ON LANGUAGE SKILLS FOR A1 LEVEL IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE CONTEXT OF COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES

Turkish Studies (Elektronik)

2016 - Cilt: 11 - Sayı: 3

1587 - 1614

37 14