Necmi ÜLKER

İzmir-Agora Ören Yerindeki Osmanlı Dönemi Mezar Kitabelerinden Örnekler

Tarih İncelemeleri Dergisi

2007 - Cilt: 22 - Sayı: 2

195 - 218

İzmir. Agora. Osmanlı Sanatı, Mezar Kitabe/eri, Türk Kii/tü

22 14