Benzer Makaleler

Kolaylaştırıcı Düzenlemelere Veri Olarak; Özel Gereksinimli Çocukları Olan Ailelerin Karşılaştıkları Zorluklar, İhtiyaçları ve Talepleri

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Rana TURAN, Kübra SAYGI, Melike DOĞAN, Fikret KONCA

2018-2022 Yılları Arasında Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Teknolojilerini İçeren Çalışmaların İncelenmesi: Sistematik Derleme

Turkish Special Education Journal: International

Emre DEMİRTAŞ, Hatice YALÇIN

Özel Gereksinimli Çocukların Mesleki Eğitim ve İstihdamına Yönelik Annelerin Görüşlerinin İncelenmesi

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

Ahmet YIKMIŞ, Meryem Uçar RASMUSSEN

Deneysel Araştırma Tasarımı ve Pazarlama Araştırmalarında Deneysel Araştırma Tasarımı Kullanan Yayınların İncelenmesi

TroyAcademy

Özge SIĞIRCI

Zihinsel Yetersizlik Gösteren Öğrencilerin Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı İle İlgili Öğretmen Görüşleri

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Kadriye YILDIZ, Ahmet YIKMIŞ

Özel Gereksinimli Çocuklarını Özel Okullara Gönderen Ebeveynlerin Deneyimleri

Educational Academic Research

Ali KAYA, Tansel YAZICIOĞLU

Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Özel Gereksinimli Bireylerle İlgili Araştırmalar

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi

Aslı AVCI AKÇALI, Ezgi UZTEMUR

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Görüşleri: SWOT Analizi Tekniği

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Alper ŞAHİN, Hakan SARI, Tarik KORKMAZ, Burhanettin KARAKOÇ