Selami KILIÇ

Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Doğu Kafkasya’yı Ayaklandırma Girişimleri ve Emir Aslan Han Hoyski

Germany’s Initiations of Causing A Revolt in Eastern Caucasia During The World War I and Emir Aslan Han Hoyski

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

2020 -Sayı: 68

519-549

Ottoman Empire, Germany, Erzurum, Emir Aslan, Eastern Caucasia

5838