Gürkan Sert, Tolga Güven, Şefik Görkey

Türkiye’deki organ aktarımı merkezlerine ait internet sitelerinde yer alan bilgilerin tıp etiği açısından değerlendirilmesi: Niteliksel bir çalışma

Evaluation of the information provided in web sites of organ transplantation centers in Turkey from the perspective of medical ethics: A qualitative study

Türkiye Biyoetik Dergisi

2014-Cilt: 1 Sayı: 1

201444-201456

Organ nakli, canlı verici, tıp etiği, internet

Organ transplantation, living donor, medical ethics, internet

405 410

7
Benzer Makaleler

Yehova Şahitleri’nin Kan ve Organ Nakline Bakış Açısı

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

Ahmet Turgut TANRIVERDİ, Gülşah TANRIVERDİ, Sibel Öner YALÇIN, Serap TORUN

Organ Kaçakçılığına Karşı Mücadelenin Özellikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: İnsan Ticareti ile Mücadelede Azerbaycan ve Kuzey Makedonya Mevzuatının Gözden Geçirilmesi

Göç Araştırmaları Dergisi

Najiba RAFİZADE, Simnara MİRZAYEVA

ORGAN VEYA DOKU TİCARETİ SUÇU (TCK 91/3)

ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yusuf KAÇAR

Türkiye’deki organ aktarımı merkezlerine ait internet sitelerinde yer alan bilgilerin tıp etiği açısından değerlendirilmesi: Niteliksel bir çalışma

Türkiye Biyoetik Dergisi

Gürkan Sert, Tolga Güven, Şefik Görkey

Üniversite Öğrencilerinin Organ Bağışı İle İlgili Bilgi, Tutum Ve Davranış Düzeyleri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Abdullah SOYSAL, Necibe KAYA

ORGAN NAKLİNDE TIBBİ SOSYAL HİZMET

Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi

İshak AYDEMİR

Prof. Dr. Selçuk Erez’in Edebi Eserlerinin Türk Tıp Tarihi Açısından Değerlendirilmesi

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

Halil TEKİNER

BERGAMALI GALENUS’UN TIBBİ SİSTEMİNE KISA BİR BAKIŞ

Anadolu Tıbbı Dergisi

Ahmet ACIDUMAN