Hasan ERBAY

Güz 2023 Orta Karadeniz Ardışık Toplantıları İzlenimleri

Impressions from Fall 2023 Middle Black Sea Consecutive Congresses

Türkiye Biyoetik Dergisi

2023-Cilt: 10 Sayı: 3

2-3

Biyoetik Kongresi, Lokman Hekim Günleri, Tıp Tarihi ve Etik

Bioethics Congress, Lokman Hekim Days, History of Medicine and Medical Ethics

394401