Ebru ERSOY TONYALOĞLU

Mekansal Metrikler ile Kentsel Yayılmanın İncelenmesi: İzmir Örneği

Examination of Urban Sprawl with Spatial Metrics: The Case of İzmir

Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi

2023-Cilt: 6 Sayı: 1

47-55

Arazi örtüsü, CORINE, kentsel çekirdek, FRAGSTATS

Land cover, CORINE, urban core

50878

Benzer Makaleler

İğneada Arazi Örtüsü ve Kullanımı Değişiminin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi

Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi

Filiz Bektaş BALÇIK, A Gonca BOZKAYA, Çiğdem GÖKSEL, A Özgür DOĞRU, N Necla ULUĞTEKİN, Seval SÖZEN

Iğdır ili arazi kullanımı/örtü değişiminin Corine izlemesi ile değerlendirilmesi

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Mücahit KARAOĞLU, Erhan ERDEL

DOĞU KARADE İZ BÖLGESİ FI DIK ARAZİLERİ İ TARIMSAL KULLA IMA UYGU LUK SI IFLARI I BELİRLE MESİ, PİLOT ÇALIŞMA; Ü YE-TEKKİRAZ BELDESİ

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Orhan DENGİZ, Nutullah ÖZDEMİR, Elif ÖZTÜRK, Tuğrul YAKUPOĞLU

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİLERİNİN TARIMSAL KULLANIM DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Orhan DENGİZ, Mustafa USUL, Mehmet KEÇECİ

FDM Yöntemi ile Üretilen Güçlendirilmiş Çekirdek Hücrelerin Basınç Dayanımı, Enerji Sönümleme Özellikleri ve Deformasyon Modlarının İncelenmesi

Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Erman ZURNACI, Haydar Kadir ÖZDEMİR

Korunan alanların zamansal ve ekolojik değişiminin parçalılık analizi yardımıyla izlenmesi: Karagöl-Sahara Milli Parkı örneği

Ormancılık Araştırma Dergisi

Mehmet YAVUZ, Can VATANDAŞLAR

Yeşilova (Burdur) İlçesinde Arazi Kabiliyet Sınıflaması ve Corine Verilerine Göre 2018 Yılı Arazi Kullanım Özellikleri

Doğu Coğrafya Dergisi

Kadir TUNCER, Kadir DENİZ

Pazarcık (Kahramanmaraş) İlçesi Arazi Kullanımının Zamansal Değişimi (1990-2018)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Şeyma NACAR, Nadire KARADEMİR