İstemi ÇÖMLEKÇİ

İSLAMİ FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: KATILIM BANKALARI MÜŞTERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

2017 - Cilt: 16 - Sayı: 63

1423 - 1439

İslami finans, Finansal okuryazarlık

26 13

Benzer Makaleler

The Alexandrian Summaries of Galen's On Critical Days: Editions and Translations of the Two Versions of the Jawāmīʿ, with an Introduction and Notes, by Gerrit Bos and Y. Tzvi Langermann (Islamic Philosophy, Theology and Science, Studies and Texts, 92) (Leiden & Boston: Brill, 2015), 128 pp., ISBN: 9

İlahiyat Studies: A Journal on Islamic and Religious Studies

Cecilia MARTİNİ

The Flora of the area located between Salkaya Creek and Dambuyuk Lowland (Elazıg /Turkey)

Biological Diversity and Conservation

Şükrü HAYTA, Eyüp BAGCI

AY. m 36 BAĞLAMINDA ŞİKAYET HAKKI İLE İLGİLİ BİR VAKIA İNCELEMESİ-YARGITAY İÇTİHAT ELEŞTİRİSİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Mustafa Şenay CANORUÇ

ELMALILI ve ÇANTAY’IN ‘MUKADDİMELERİ’ ÖZELİNDE ‘ÇEVİRİ OLGUSU’ ve ‘KUR’ÂN MEÂLLERİNE’ DAİR

İlahiyat Tetkikleri Dergisi

Hasan YILMAZ

SCREENING FOR ANTI-QUORUM SENSING AND ANTI-BIOFILM ACTIVITY IN Viscum album L. EXTRACTS AND ITS BIOCHEMICAL COMPOSITION

Trakya University Journal of Natural Sciences

Demet ERDÖNMEZ, Nihal KENAR, Kübra ERKAN TÜRKMEN

Tillo (Siirt) İlçesi'nin kültürel turizm potansiyeli

Türk Coğrafya Dergisi

Mehmet SÖNMEZ

Bir Kültür Boyutu Olarak "Bireycilik-Ortaklaşa Davranışçılık" ve Örgütsel Yansımaları

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Nihat GÜLTEKİN, Ünsal SIĞRI

KALİTE FONKSİYON YAYILIMI YÖNTEMİNİN E-ÖĞRENME GELİŞTİRME SÜREÇLERİNE UYARLANMASI

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama

Murat Paşa UYSAL, Fahri SAKARYA, Tayfun ERUN