Saniye AKÇA

Geleneksel Kültürün Yapılaşmış Çevreye Etkisi: Çerkes Kültürü Örneği

The Effect of Traditional Culture on the Artificial Environment: The Case of Circassian Culture

YAZIT Kültür Bilimleri Dergisi

2023-Cilt: 3 Sayı: 1

21-31

geleneksel kültür, toplumsal yaşam, yaşam alanı, yapılaşma, Çerkes kültürü

traditional culture, social life, living space, construction, Circassian culture

38324