Derya BANKUR, Mevlüt ERTEN

FAHREDDİN er-RÂZÎ’NİN TEFSİR-İ KEBİR’İNDE BAZI CENNET TASVİRLERİNE GETİRDİĞİ YORUMLAR

FAKHR al-DIN al-RÂZÎ’s COMMENTS on SOME DESCRIPTIONS of PARADISE TAFSIR al-KABIR

Kalemname

2023-Cilt: 8 Sayı: 15

89-107

Tefsir, er-Râzî, Tefsîr-i Kebîr, Cennet, Tasvir

Tafsir, al-Râzî, Tafsir al-Kabir, Paradise, Description

45347