Hakan YILDIRIM, Bahri Ozan YAMAN

Türk bankacılık sektöründe 2018-2022 dönemi sürdürülebilirlik performanslarının ENTROPI, TOPSIS ve ARAS yöntemleri ile analizi

The analysis of the sustainability performances in the Turkish banking sector between the period from 2018 to 2022 with the methods of ENTROPY, TOPSIS and ARAS

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2023-Cilt: 5 Sayı: 1

39-48

Sürdürülebilir Finans, Sürdürülebilirlik Performansı, Çok Kriterli Karar Verme, ARAS Yöntemi, TOPSIS Yöntemi

Sustainable Finance, Sustainability Performance, Multi-Criteria Decision Making, ARAS Method, TOPSIS Method.

37958

Benzer Makaleler

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİ KULLANAN MAKİNE-EKİPMAN SEÇİM ÇALIŞMALARINDA BULANIKLIĞIN SONUÇLARA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Yusuf Tansel İÇ, Mustafa YURDAKUL

Süper Lig Futbol Kulüplerinin Web Sitelerinin SWARA ve WASPAS Yöntemleri ile Web Sitesi Performansına Göre Sıralanması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Mehmet Akif KARA, Aytaç ERDEM, Eren BAŞ

TALAŞLI İMALAT SEKTÖRÜNDE AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ

Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi

Saha HOŞ, Ömür DEMİRER

ÇKKV TEKNİKLERİYLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ: TÜRKİYE CUMHURİYETİ JANDARMA TEŞKİLATINDA BİR UYGULAMA

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özcan AKDEMİR, Arzum BÜYÜKKEKLİK

İşe alım süreçlerinde aşamalı olarak TOPSIS ve VIKOR yöntemleri uygulanarak iş gören seçimi yapılması

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi

Abdulbari ASLAN, Mesut HÜSEYİNOĞLU, Cafer BUDAK

Borsa İstanbul'da (BIST) Yer Alan Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Şirketlerinin TOPSIS ve PROMETHEE Yöntemleri ile Finansal Performanslarının Karşılaştırılması

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Hatice FEREK, Erkan POYRAZ

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN AHP YÖNTEMİ İLE ANALİZİ: OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MYO ÖRNEĞİ

Uluslararası Yönetim Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi

Murat ÇAKAN, İsmail GÖKDENİZ

SİYASİ PARTİ YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERME DAVRANIŞLARI: GENEL MERKEZ VE ANKARA İL/İLÇE YÖNETİMLERİ ÖRNEĞİ

International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries

A. Turan ÖZTÜRK, Mehmet ALTINTAŞ