Aziz Cumhur KOCALAR

Balon Turunda Planlama ile Alan Yönetimi ve Denetiminde Kaza Risklerini Azaltma ve Önleme Yaklaşımları

Approaches to Reduce and Prevent Accidental Risks in Site Management and Inspection by Planning in the Balloon Tour

PLANARCH - Design and Planning Research

2022-Cilt: 6 Sayı: 1

13-26

Macera turizmi, balon turizmi, sıcak hava balon turu (SHBT), alan yönetimi ve denetimi, turizm planlaması

Adventure tourism, balloon tourism, hot-air balloon tour, site management and inspection, tourism planning

19274