Yakoob AHMED

Imams in Western Europe: Developments, Transformations, and Institutional Challenges Edited by Mohammed Hashas, Jan Jaap de Ruiter and Niels Valdemar Vinding

Imams in Western Europe: Developments, Transformations, and Institutional Challenges Edited by Mohammed Hashas, Jan Jaap de Ruiter and Niels Valdemar Vinding

darulfunun ilahiyat

2019-Cilt: 30 - Sayı: 1

277-287

Imams, Western, Europe

3744

Benzer Makaleler

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN (AİHM) İDARİ CEZALARDA KANUNİLİK İLKESİNİN UYGULAMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ve ÇIKARTILACAK DERSLER

Yargıtay Dergisi

Hasan DURSUN

Dişi Sıçanlarda Üç Farklı Stres Modelinin Anksiyete ve/veya Depresyon Benzeri Davranışlara Etkilerinin Karşılaştırılması

Sakarya Tıp Dergisi

Zafer ŞAHİN, Aynur KOÇ, Raviye ÖZEN KOCA, Hatice SOLAK, Alpaslan ÖZKÜRKÇÜLER, Pınar ÇAKAN, Zülfikare İşık SOLAK GÖRMÜŞ, Selim KUTLU

İslam Dininin Ekonomik Alana Etkisi

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yusuf Ziya BİNATLI

ANADOLU ALEVİLİĞİNDEKİ “DÜŞKÜNLÜK” CEZASININ DİNLER TARİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

Abdulkadir KIYAK

Geotechnical site investigation and evaluation of 20 March 2019 Mw 5.5 Acıpayam (Denizli) earthquake

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Halil KUMSAR, Mehmet ÖZKUL, Barış SEMİZ

İngiltere Üniversitelerinde 1965-1984 Yılları Arasında İslâmi Bilimlerde Yapılmış Lisansüstü Çalışmalar

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Enver UYSAL

Türkiye'de Lumpy Skin Disease Virus Enfeksiyonunun Klinik Bulgular ve PCR Yöntemi İle Saptanması

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

METİN GÜRÇAY, Ahmet SAİT, Ayşe PARMAKSIZ, AYŞE KILIÇ

7. Sınıf Öğrencilerinin Zekâ Türlerine Göre Matematiksel Modelleme Problemi Çözebilme Becerilerinin İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Alper ÇİLTAŞ, Gülsen DEMİRCİ, Gürsel GÜLER