Fatih YALÇIN, Sevilay YILDIZ

İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI, EĞİTİM PROGRAMI TASARIM TERCİHLERİ VE ÖĞRETİM STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2020 - Cilt: 20 - Sayı: 1

718 - 738

İngilizce öğretmen adayı, epistemolojik inançlar, eğitim programı tasarım tercihleri

3644 165