Selahattin YAKUT, Hüseyin CERTEL

Öğretmenlerde Yalnızlık Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

2016-Cilt: 6 - Sayı: 1

69-94

Yalnızlık, Eğitim, Öğretmen

313140

Benzer Makaleler

Uzman Öğretmenlik Yetiştirme Programının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Alperen AVCI, Derya KAYIRAN

TÜRKİYEDE EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA YÜRÜTÜLEN LİSANSÜSTÜ EĞİTİME ULUSAL YETERLİLİKLER

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tuncay DİLCİ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Görüşleri: SWOT Analizi Tekniği

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Alper ŞAHİN, Hakan SARI, Tarik KORKMAZ, Burhanettin KARAKOÇ

Чăваш Республикин Вӗренӳ Тытăмӗн Хальхи Лару-Тăрăвӗ Тата Аталану Пуласлăхӗ

Tehlikedeki Diller Dergisi

юрий николаевич ИСАЕВ

Zihinsel Yetersizlik Gösteren Öğrencilerin Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı İle İlgili Öğretmen Görüşleri

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Kadriye YILDIZ, Ahmet YIKMIŞ

İŞ YERİ YALNIZLIĞININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: KONYA VE KIRIKKALE İMALAT SANAYİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries

Ferda ÜSTÜN, Emine Gül EFE

60-72 Ay Arası Çocukların Sosyal Problem Çözme Becerilerinin Yalnızlık ve Sosyal Memnuniyetlerini Yordama Gücü: Mersin Örneği

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgür OĞUR, Begümhan YÜKSEL

Öğretmenlerin Eğitim Programı Okuryazarlığı ve Mesleki Öz-Yeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Asuman Seda SARACALOĞLU, İpek GÜNDÜZ ÇETİN