Nazire ERBAY

Vahdet’e Giden Yolda Üç Metin: Hay Bin Yakzan- Mantıku’t Tayr- Leyla Vü Mecnun

Three Texts in Understanding to Unity of Existence: Hay Bin Yakzan- Mantiku’t Tayr- Leyla and Mecnun

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

2020 -Sayı: 69

149-167

unity of existence, mind, intuition, Hay bin Yakzan, Mantıku’t Tayr, Leyla and Mecnun

5941

Benzer Makaleler

Applicability of CLT and Postmethod Pedagogy in Iranian Context of ELT: Expert Teachers’ Perspectives

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry

Amir MARZBAN, Fatemeh KARİMİ

Konya Ovası'ndaki büyük toprak gruplarından izole edilen arbusküler mikoriza (A.M.) sporlarının büyüklüklerine göre dağılımı, infeksiyon etkimlikleri ve toprağın bazı özellikleri ile arasındaki ilişkiler

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (:Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi)

Emel KARAARSLAN, Refik UYANÖZ

Taze yağsız peynirin (lor peyniri) eritme peyniri üretiminde kullanımı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi)

SADETTİN TURHAN, Muhammed DERVİŞOĞLU

TEKNİK NOTAkım Gözlem İstasyonlarında Yatak Sürtünme Katsayısı ve Eğiminin Sayısal Yöntemle Bulunması

Teknik Dergi

Ender DEMİREL, Nuri ÇAYNAK, İsmail AYDIN

Bazı Aspergillus Suşlarının Poligalakturonaz Aktivite Düzeyi Üzerine Araştırma

Gıda

Lütfü ÇAKMAKÇI, Nezihe TUNAİL, Aziz EKŞİ, Fatih YILDIZ

G. Ripert ve Hukukun Yaratıcı Kuvvetleri Hakkındaki Düşünceleri

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

K. F. ARIK

DÜZENSİZ HAT DENİZYOLU TAŞIMACILIĞININ PİYASA YAPISI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

SERCAN EROL, Adem DURSUN

Swimming with Cloelia, Running with Atalanta, Playing Ball with Nausicaa: The use of Classical Women in Fascist Italy 1930s’ Controversies about Women’s Sport

Litera

Marco GIANI