Dönüş Çiçek, Nazmi KOZAK

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde Yayımlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili

Bibliometric Profile of Refereed Articles Published in Anatolia: Journal of Tourism Research

Türk Kütüphaneciliği

2012 - Cilt: 26 - Sayı: 4

734 - 756

Anatolia: Journal of Tourism Research, Bibliometrics, scientific communication, Turkey

19 11