İbrahim ORTAŞ

Etik İlkeler ve Davranış Kuralları Açısından Bilimsel Etik Kurullarının Gerekliliği

Necessity of Scientific Ethics Committees in Terms of Ethical Principles and Codes of Conduct

Türk Kütüphaneciliği

2010 - Cilt: 24 - Sayı: 1

94 - 100

ethics, scientific ethics, scientific ethicscommittees

18 34