E. Seda ARSLAN

Katılımcı Yaklaşım ve Halk Katılımlı Coğrafi Bilgi Sistemleri

Participatory Approach and Public Participatory Geographical Information System

Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi

2022-Cilt: 5 - Sayı: 2

87-92

Katılımcı yaklaşım, CBS, katılımcı haritalama, Participatory approach, Participatory mapping

Participatory approach, GIS, Participatory mapping

18625