Hasan Sacit KESEROĞLU

Ceza infaz kurumu kütüphaneleri: dünyada ve Türkiye’de durum

The prison libraries: situation in the world and Turkey

Türk Kütüphaneciliği

2015 - Cilt: 29 - Sayı: 4

785 - 787

17 8