Semanur ÖZTEMİZ, Bülent YILMAZ

Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı’nın Yasal Dayanağı-Bilgi Edinme Hakkı Kanunu: 2004-2014 Yılları Arası Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Legal Ground of Right to Information Act in Turkey: Evaluations of Implementation Results Between 2004-2014

Türk Kütüphaneciliği

2015 - Cilt: 29 - Sayı: 4

687 - 706

Right to information, transparent management, right to information in the world, Right to InformationAct, Turkey

21 11

Benzer Makaleler

MODERN BİREYİN BENCİLLİĞİ VE AÇGÖZLÜLÜĞÜ: Faust Ekseninde Bir Edebiyat Sosyolojisi Analizi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Mehmet ANIK

Bir Kütüphanenin Hikayesi: Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi'nin İlk Yirmi Yılı 1986-2005 : Kurumsal ve kişisel anılar/ Phyllis Lepon Erdoğan. İstanbul: Hiperlink Yayınları, 2011. 224 s. ISBN-978-9944-157-17-9.

Türk Kütüphaneciliği

Ayşen KÖSEOĞLU

Marka İnşası Bağlamında Türk Kamu Diplomasisi: Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Örnekleri

ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi

Emine KILIÇASLAN

Tarihten Günümüze Anadolu Aleviliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Ahmet TURAN, Harun YILDIZ

OKUL YÖNETİCİLERİNİN MENTORLUK ROLLERİNİN OKULUN AKADEMİK BAŞARISI VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi

Rüştü YILDIRIM, Ercan YILMAZ

Tüketicilerin Banka Tercihlerinde Marka Denkliği ve Marka İmajı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Burcu ORALHAN, Nuh Mehmet ÖZLÜ

D-B Uzanımlı İzmir Fayı ile KD-Uzanımlı Seferihisar Fayı’nın Birlikte Çalıştığına Dair Veriler: İzmir Körfezi’ni Oluşturan Aktif Faylarda Kinematik Ve Paleosismolojik Çalışmalar, Batı Anadolu / Evidence for a kinematically linked E-W trending İzmir Fault and NE-trending Seferihisar Fault: Kinematic

Türkiye Jeoloji Bülteni

Hasan SÖZBİLİR, Bora UZEL, Ökmen Sümer, Çağlar Özkaymak, E. Yalçın Ersoy, Tufan Koçer, Ramazan Demirtaş

Başkurt Türkçesinde "Kadın" ile İlgili Söz Varlığı

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Habibe Yazici ERSOY