Müjde TAŞÇI

Hayatı ve Sanatçı Kişiliği ile Selahaddin Cesur

Selahaddin Cesur with His Life and Artistic Personality

YAZIT Kültür Bilimleri Dergisi

2021-Cilt: 1 - Sayı: 1

103-114

Türk Halk Müziği, Kültür, Sanat, Bestekâr, Selahaddin Cesur

Turkish Folk Music, Culture, Art, Composer, Selahaddin Cesur

9923