Barış METİN, Aykut ÇELİK

Türkiye Cumhuriyeti’nde 1991 Genel Seçimleri ve Erdal İnönü’nün Başbakan Yardımcılığı Görevi Sırasındaki Siyasi Faaliyetleri

The General Elections of 1991 in Republic of Turkey and Political Activities of Erdal İnönü During the Position of His Vice Prime Minister

YAZIT Kültür Bilimleri Dergisi

2021-Cilt: 1 - Sayı: 1

80-102

Erdal İnönü, SHP, Koalisyon, 1991 Genel Seçimleri, Süleyman Demirel

Erdal İnönü, SHP, Coalition, General Elections 1991, Süleyman Demirel

9628

Benzer Makaleler

Donanma Üzerindeki İktidar Mücadelesinin Gölgesinde Birinci İnönü ve İkinci İnönü Denizaltılarının Alım, İnşa ve Teslim Süreci

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

Evren MERCAN

Koalisyon Hükümetlerinde Basın Özgürlüğü: Doğru Yol Partisi ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti/Cumhuriyet Halk Partisi Örneği (1991-1996)

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi

Göksel BASMACI

2002 GENEL SEÇİMLERİNDE SEÇİM NİYETİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: İZMİR UYGULAMASI

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Gül BAYRAKTAROĞLU, Ceyhan ALDEMİR

HÜCUM SİYASETİNİN YANSIMASI OLARAK NEGATİF SİYASAL REKLAMLAR: 1980’LERDEN 2000’LERE MERKEZ SOL PARTİLER (SHP VE CHP) ÖRNEĞİNDE BİR İNCELEME

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Hakan IRAK, Raci TAŞCIOĞLU, Tuba KALÇIK

Anavatan Partisi İle Doğru Yol Partisi'nin Karşılaştırmalı Analizi

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Hüseyin Çavuşoğlu

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi’nin Son 10 Yılının Bibliyometrik Analizi

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi

Sabriye ERCAN, Rasih YAZKAN, Giray KOLCU, Mukadder İnci BAŞER KOLCU, Kanat GÜLLE, Alim KOŞAR

Süleyman Demirel Hükümetlerinde Döneminde Türkiye’nin AB İle İlişkileri: Bir Tercih Mi?, Zorunluluk Mu?

International Journal of Academic Values Studies

Ekrem Yaşar AKÇAY

SOSYAL BİLİMLER ALANINDA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ADRESLİ YAYINLARIN SOSYAL AĞ ANALİZİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Doç. Dr. Hakan DEMİRGİL, Meryem AYTEKİN