Tülin GÜMÜŞ

Kültür Aktarımı ve Kadın: Sözlü Anlatı Türleri Üzerinden Bir Değerlendirme

Cultural Transfer and Women: An Evaluation on Types of Oral Narration

YAZIT Kültür Bilimleri Dergisi

2021-Cilt: 1 - Sayı: 1

10-17

Kültür, Kültür Aktarımı, Kadın, Sözlü Anlatı Türleri

Culture, Cultural Transfer, Woman, Oral Narrative Types

85 31

7