Tayyib GÜMÜŞER

Dede Korkut Anlatılarının Medyada İşlenmesi: Deli Dumrul, Salur Kazan: Zoraki Kahraman ve Bamsı Beyrek Filmleri Örneği

Processing of Dede Korkut Narratives in the Media: Example of Deli Dumrul, Salur Kazan: Zoraki Kahraman and Bamsı Beyrek Movies

YAZIT Kültür Bilimleri Dergisi

2021-Cilt: 1 - Sayı: 2

208-224

Dede Korkut, medya, sinema, edebiyat, uyarlama, kültür

Dede Korkut, media, cinema, literature, adaptation, culture

7422