Bakır ÇAĞLAR

ANAYASA YARGISINDA YORUM PROBLEMİ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİN KATKILARI

İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi

1984-Cilt: 5 - Sayı: 1-3

3-34

-

652

Benzer Makaleler

REİß VE VERMEER’İN ‘GENEL BİR ÇEVİRİ KURAMININ TEMELİ’- ÇEVİRİBİLİMDE ‘YAPISALCI’ EĞİLİME KARŞI ‘BÜTÜNLEYİCİ’ BİR ÇÖZÜM MÜ?

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Emra BÜYÜKNİSAN

Yüksek viskoziteli cam iyonomer ile kompozit rezinin lastik örtü kullanılmayan oklüzal restorasyonlardaki klinik performansları: 1 yıllık randomize kontrollü bölünmüş ağız çalışması

Acta Odontologica Turcica

Hüseyin HATIRLI, Bilal YAŞA, Esra UZER CELIK

Girişimci Davranış: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

İrfan AKKOÇ, Abdullah ÇALIŞKAN, Ömer TURUNÇ

Kick Boks Sporcularının Sporcu Kimlikleri ile Sportmenlik Yönelimlerinin İncelenmesi

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi

Ersan TURAN

Giresun Sahilinden Toplanan Donax trunculus Kabuklarından Elde Edilen Pigmentlerin İz Element, Ağır Metal İçeriği ve Serbest Radikal Giderme Aktivitelerinin Belirlenmesi

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi

Ayşegül ÇEBİ, Emine Gülçeri GÜLEÇ PEKER, İspandiyar RUSTAMZADA, Elif SOYLU

TOSUN, MİRAÇ, TRABZON’DA CEMAATLER ARASI İLİŞKİLER (1700-1770), SERANDER YAYINEVİ, TRABZON, 2018, s. 323, ISBN: 978-605-210-405-7

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi

Eda CEYLAN

Fe İçerisindeki Mg Elementinin Borlama İşlemine Etkisinin Araştırılması

MT Bilimsel

İsmail YILDIZ, Atila Gürhan ÇELİK, İbrahim GÜNEŞ

Masaka Bölge Sevk Hastanesindeki Tıp Öğrencileri ve Hemşirelik Öğrencileri Arasındaki El Hijyeni Hakkında Bilgi

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Handan ANKARALI, Seyit ANKARALI, Nazziwa AISHA, Lwere KAMADA