EMİNE KOCA, Ayla CEYLAN

TASARIMCI PERSPEKTİFİNDEN HAZIR GİYİM İŞLETMELERİNDE TASARIM VE TASARIMCI

THE DESIGN AND THE DESIGNER IN READY-TO-WEAR ENTERPRISESFROM THE DESIGNER’S PERSPECTIVE

Turkish Studies (Elektronik)

2018-Cilt: 13 - Sayı: 18

911-926

5126

Benzer Makaleler

RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE AFIS LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR

Tekstil ve Konfeksiyon

Mustafa E. ÜREYEN, Hüseyin KADOĞLU

Memenin filloides tümörlerinin klinik özellikleri ve süreci

Cukurova Medical Journal

Kubilay DALCI, Mehmet Onur GUL, Ahmet Gökhan SARITAŞ, Serdar GÜMÜŞ, Gürhan SAKMAN, Melek ERGİN

Molecular detection and prevalence of chlamydophila psittaci in the blood, liver and muscle tissue of Urban pigeons (Columba livia domestica) in Iran

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Meysam KHODADADI, Behsan HEMMATINEZHAD, Abbas DOOSTI, Faham KHAMESIPOUR, Babafela AWOSILE

Sağlık Hizmetlerinde Bireysel Hesap Verebilirlik ve Ardılları Arasındaki İlişkilerde Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütlerin Sıkılık Durumunun Düzenleyici Rolü: Şehir Hastanesi'nde Bir Araştırma

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Ayşe ASLAN, Azmi YALÇIN

İmparatorluğun Ontolojik Grameri versus Ulus-Devletin İdeolojik Mantığı

Liberal Düşünce

Mehmet ULUKÜTÜK

Chemical composition of some Apiaceae plants commonly used in herby cheese in Eastern Anatolia

Turkish Journal of Agriculture and Forestry

Murat TUNÇTÜRK, Fevzi ÖZGÖKÇE

Sinematek/Sinema Evi’nin Haberi Gelen Heyecanı

SineFilozofi

Jak ŞALOM

FARKLI BRAKET KAİDE TİPLERİ İLE YAPIŞTIRICILARIN KOPMA SIKLIKLARININ İN VİVO OLARAK İNCELENMESİ*-AN IN VIVO EVALUATION OF THE FREQUENCY OF BOND FAILURES OF DIFFERENT BRACKET BASES AND BONDING MATERIALS

European Oral Research

Şevket ERBAY, Elif ERBAY