Rüştü YAYAR, Serap ORUÇ

Tokat İli Kentsel Alanda Tüketicilerin Gösterişçi Tüketime Yönelik Eğilimleri

Trends of Consumers Towards Showy Consumption in Urban Area of Tokat Province

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2020-Cilt: 24 - Sayı: 1

35-55

Gösterişçi Tüketim, Tüketici, .Anova testi, T testi, , Tokat

Consumer, Showy Consumption, Anova Test, T test, Tokat

88 29

7