Emre İpek

KIYI ALANLARINDAKİ ENDÜSTRİ MİRASININ KENTSEL YENİLEMEDEKİ ROLÜ: HALİÇ ÜZERİNE BİR İNCELEME

THE ROLE OF INDUSTRIAL HERITAGE IN COASTAL AREAS IN URBAN RENEWAL: AN INVESTIGATION ON İSTANBUL HALIÇ

PLANARCH - Design and Planning Research

2019-Cilt: 3 - Sayı: 2

121-132

Kentsel yenileme, Endüstri mirası, Kıyı alanları, Haliç

5525