Mehmet ÖZYÜREK

Çok Uluslu Şirketlerin Kontrolünde Ulusal Hükümetlerin İsteksizliği Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

A Brief Analysis on Why the National Initiatives are Inevitably Insufficient to Curb Multinational Corporations

Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi

2018-Cilt: 3 - Sayı: 2

41-55

Çok uluslu şirketler, iş yaşamı ve insan hakları, küreselleşme, kurumsal sorumluluk

Multinational corporations, business and human rights, globalisation, corporate regulation, corporate responsibility

598