Lamiha ÖZTÜRK, Mehmet DAĞ

ULUSLARARASI TİCARETTE GERÇEKLEŞTİRİLEN MÜZAKERE SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

EVALUATION OF NEGOTIATION PROCESSES IN INTERNATIONAL TRADE: A QUALITATIVE STUDY

Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Dergisi

2021-Cilt: 3 - Sayı: 2

74-93

Uluslararası Ticaret, Müzakere, Kültürel farklılıklar, ANOVA

International Trade, Negotiation, Cultural differences, ANOVA

7714