Ömer Tarık GENÇOSMANOĞLU, Tahamuhammet SÜLEYMAN

MESAFENİN TÜRKİYE’NİN İHRACATINA ETKİSİNDE ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM: TAŞIMA MODLARI

AN ALTERNATIVE APPROACH TO THE EFFECT OF THE DISTANCE ON TURKEY’S EXPORTS: TRANSPORTATION MODES

Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Dergisi

2022-Cilt: 4 - Sayı: 1

56-64

Çekim Modeli, Taşıma Modları, Mesafe

Gravity Model, Transportation Modes, Distance

6917