Hüseyin ATEŞ, İsmail Hakkı ÜZÜM

Toplumsal Mirasın Aktarılmasında Müzelerin Rolü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne Bağlı Müzeler Üzerine Bir Değerlendirme

The role of Museums at Transfering Social Heritage An Evaluation on the Museums of Gaziantep Metropolitan Municipality

UNIMUSEUM

2021-Cilt: 4 - Sayı: 2

82-95

: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Modern müze, Toplumsal miras, Eğitim, Kent kimliği

Gaziantep metropolitan municipality, modern museum, social heritage, education, identity

84 40

7