Ferhat KALAY, Esin SARIMAN ÖZEN

DİKEY BAHÇE UYGULAMALARININ YAŞANABILIR ÇEVREYE SUNDUĞU KATKILAR

CONTRIBUTIONS OF VERTICAL GARDENING APPLICATIONS TO THE LIVABLE ENVIRONMENT

Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi

2021-Cilt: 4 - Sayı: 2

64-77

Dikey Bahçe, Sürdürülebilirlik, Yaşanabilir Çevre, Patric Blanc.

Vertical garden, Sustainability, Livable environment, Patric Blanc

5929