Murat ÇUBUKCU

İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİNDE UYGULANABİLECEK VE LİTERATÜRDE YER ALAN BAZI ARAÇ, TEKNİK VE YAKLAŞIMLAR

SOME OF THE TOOLS, TECHNIQUES AND APPROACHES THAT CAN BE IMPLEMENTED DURING STRATEGIC MANAGEMENT PROCESS IN BUSINESSES AND ARE INCLUDED IN THE LITERATURE

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi

2020-Cilt: 3 - Sayı: 1

1-26

Stratejik Yönetim, Süreç, Uygulama, Araçlar, Teknikler, Yaklaşımlar

Strategic Management, Process, Implementation, Tools, Techniques, Approaches

7293