Nercü DURMUŞ AYDIN, Nilgün SANALAN BİLİCİ

TURİZM SEKTÖRÜNDE YER ALAN ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ FİRMA KÂRLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: GELİŞMİŞ ÜLKELER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

EFFECT OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF COMPANIES IN TOURISM SECTOR ON FIRM PROFITABILITY: AN APPLIED STUDY ON DEVELOPED COUNTRIES

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi

2022-Cilt: 5 - Sayı: 1

36-55

Firma Karlılığı, Karlılık, Finansal Oranlar, Panel Veri Analizi, Turizm İşletmeleri

Firm Profitability, Profitability, Financial Ratios, Panel Data Analysis, Tourism Enterprises

7876