Meryem ALTUN EKİZ

Koronavirüs Karantinasında Günlük Tutan Üniversite Öğrencileri Üzerine Nitel Bir Araştırma

A Qualitative Research on Students of Physical Education and Sports School Who Kept Diary During the Coronavirus Quarantine

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

2020 - Cilt: 25 - Sayı: 4

387 - 401

Coronavirus, University students, Diary keeping, Qualitative research

28 43