Velid UNSAL, Sevil TOROĞLU, Ergül Belge KURUTAŞ, Safiye Şeyma TANER, Filiz ATALAY, Güllü BAHAR

Dereotu, Semizotu ve Roka’da Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitenin Araştırılması

Investigation of Antioxidant And Antimicrobial Activity in Dill, Purslane And Rocket

Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi

2014-Cilt: 3 - Sayı: 2

25-32

Roka, Semizotu, Dereotu, Antioksidan, Antimikrobiyal aktivite

Dill, Purslane and Rocket, Antioxidant, Antimicrobial activity

994

Benzer Makaleler

Antimicrobial Activity of Musa acuminata Peel Extract against Gram-Positive Bacteria

International Journal of Life Sciences and Biotechnology

Yashini SUBRAMANİAM, Nurzafirah MAZLAN, Halijah HASSAN, Juju Nakasha JAAFAR, Siti Marwanis ANUA, Thung Tze YOUNG, Safaa Najah Saud AL-HUMAİRİ

ÇORUM YÖRESİ BALLARININ FENOLİK MADDE İÇERİKLERİ İLE RENK VE ANTİOKSİDAN KAPASİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Gıda

Nihal GÜZEL, Kazim Savaş BAHÇECİ

Stachys thirkei Bitkisinin Antimikrobiyal Aktivitesi Üzerine Araştırmalar

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Deniz TUNALI ERKAN, Başaran DÜLGER

QT dispersion rather than JT dispersion is affected by catheter ablation in patients with Wolff Parkinson White syndrome

Türk Aritmi Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi

Sedat KÖSE, Basri AMASYALI, Kudret AYTEMİR, İlknur CAN, Hürkan KURŞAKLIOĞLU, Atilla İYİSOY, Ali OTO, Ersoy IŞIK

4-Aminoantipirin İçeren Yeni Bir Schiff Baz Üzerine Sentetik, Spektroskopik, Teorik ve Biyolojik Açıdan Bir İnceleme

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi

Aliye GEDİZ ERTÜRK

İntertrokanterik kırıklarda çift eksenli femoral çivilemede traksiyon masası ve traksiyonsuz supin pozisyonunun karşılaştırılması

Pamukkale Tıp Dergisi

Ali Çağdaş YÖRÜKOĞLU, Ahmet Nadir AYDEMİR, Mehmet YÜCENS, Özgür YİĞİTER, Ahmet Esat KITER, Nusret ÖK

Farklı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinin Laboratuvar Koşullarında Bazı Fizyolojik Parametrelerinin Belirlenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Esra KINA, Mehmet Salih ÖZGÖKÇE, Aynur SADAK, Selma KIPÇAK

European Journal of Biology

Nevin GENC-KAHRAMAN, Burcin Alev TUZUNER, Hazal IPEKCİ, Unsal Veli USTUNDAG, Tugba TUNALI-AKBAY, Ebru EMEKLİ-ALTURFAN, Goksel SENER, Ayşen YARAT