Mahire ASLAN, Aslı AĞIROĞLU BAKIR, Zeynep UMUR ERKUŞ

Öğretmen Adaylarının Zaman Yönetimi Becerileri ile Akademik Öz-yeterlik Algıları Arasındaki İlişki

Relationship between Prospective Teachers' Time Management Skills and Self-efficacy Perceptions

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi

2020-Cilt: 2 - Sayı: 1

1-14

zaman yönetimi, , akademik öz-yeterlik, öğretmen adayı

Time management, academic self-efficacy, prostective teacher

427