Halil İbrahim HANÇABAY

Hüseyin Polat. Kuruluşundan XII. Yüzyılın İkinci Yarısına Kadar Bağdat ve Ebu’l-Ferec İbnu’l-Cevzi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2019. 1. Baskı. 507 s. ISBN: 978-975-17-4182-0

Hüseyin Polat. Kuruluşundan XII. Yüzyılın İkinci Yarısına Kadar Bağdat ve Ebu’l-Ferec İbnu’l-Cevzî. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2019. 1. Baskı. 507 s. ISBN: 978-975-17-4182-0.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2020-Cilt: 61 - Sayı: 1

219-228

ʿAbbāsīler, Bağdat, İbnu’l-Cevzī

5734