Güven ÖZDOYRAN

TEKNOLOJİ, SİBER-UZAM VE BEDEN: SCHUSTERMAN’IN “SOMATİK DÖNÜŞ”Ü VE SİBER-UZAM ELEŞTİRİSİ

TECHNOLOGY, CYBRRSPACE AND BODY: SCHUSTERMAN’S “SOMATİC TURN” AND CRITIQUE OF CYBERSPACE

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi

2018-Cilt: 7 - Sayı: 14

12-33

Schusterman, Baudrillard, beden, yeni medya, siber-uzam

Schusterman, Baudrillard, body, new media, syberspace

6827